Beton Dökümü
Betonun ürün nitelikleri korunarak, müşterinin şantiyesine transmikserle teslim edildikten sonra, pompa veya diğer araç- gereçle istenilen noktadaki kalıba yerleştirilmesi işlemine "beton dökümü" denir. Beton dökümünden yüksek verim elde edilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir.

Dökümden Önce Dikkat Edilecek Noktalar
• Kalıpların sağlam ve sızdırmaz olduğunu; temizliğini, yağlanıp yağlanmadığını, yüzeylerinin uygun olup olmadığını kontrol edin.
• Donatıların gereğince döşenip, kontrolünün yapılıp yapılmadığına bakın.
• Yeterli miktarda ve uygun boşaltma aracınız olup olmadığını; betonu işlemek için uygun sayı ve  nitelikte eleman ve araç-gereç bulunup bulunmadığını kontrol edin. (Yeni Deprem Yönetmeliği'ne  göre, vibratör kullanımı zorunlu hale gelmiştir.)
• Taze betonun bakımı için gerekli önlemleri alın. (Su hortumları, örtüler vb.)
• Pompa ve transmikserlerin çalışma alanlarının hazırlanıp hazırlanmadığına bakın.
• Yer betonu dökülecekse, zemin döküme uygun hale getirilmiş mi, kontrol edin.
hazır beton
< 1 2 3 4 >
kgs
kgs
tse
tse
Copyright © 2013 Davutas
ucnokta